Галерија на слики

Работилница за развојот, содржината и структурата на Поглавјето 23

Втората по ред работилница од проектот Мрежа 23 се одржа од 11.12.2014 до 14.12.2014 во хотел Дрим, Струга. Оваа работилница е наменета за членови на граѓанските организации кои се дел од грантовата шема од проектот „Мрежа 23“ и директно или индиректно ќе бидат поврзани со процесот на мониторинг и евалуација на јавни политики во Поглавје 23 преку реализација на нивните проекти кои се составен дел од грантовата шема.

Датум:

14.12.2014

Галерии