News

(Не)интегрирање на СЈО во обвинителскиот систем - соопштение за јавноста

Граѓанските организации кои се дел од Блу принт групата на организации фокусирани на следење на правосудните реформи и застапување за нивно спроведување, не се согласуваат со начинот на кој се одвива носењето на измените и дополнувањата на Законот за Јавно обвинителство (Законот)