News

Повик до организациите од граѓанското општество за изразување интерес за зачленување во Националните работни групи за следење на реформата на јавната администрација

Повик до организациите од граѓанското општество за изразување интерес за зачленување во Националните работни групи за следење на реформата на јавната администрација