News

Доделена грантовата шема од проектот Мрежа 23

Во рамките на проектот Мрежа 23 е предвидена грантова шема за граѓански организации. Целта е да се обезбеди поддршка за граѓански организации кои се активно вклучени во следењето и евалуацијата на политиките во рамки на Поглавјето 23 – Правосудство и темелните права.

Листа на граѓански организаци во Мрежа 23

Во рамки на грантовата шема од проектот Мрежа 23 поддржани се 10 различни граѓански организации кои ќе спроведуваат проекти за следење и евалуација на политиките од Поглавјет 23 - правосудство и темелни права

Препорака во сенка - став на ЕПИ по повод Извештајот на ЕК за напредокот на Македонија за 2014 година

Препораката е во сенка на критиките и предупредувањата. Ова е досега најкритичен извештај на ЕК за Република Македонија, Комесарот оценува дека ова била година на назадување во евоинтеграцискиот процес. „Политичка култура на раздор, растечката политизација и контролата на Владата врз државните институции и медиумите и сѐ уште кревката интер-етничка состојба“ се клучните критики на Извештајот.

Мрежа 23

Проектот Мрежа 23 го спроведува Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и Центарот за управување со промени. Проектот започна на 30 април 2014 година и ќе трае 15 месеци

Отпочнување со нов проект

(Не)еднаквостите во социјалната заштита: анализа на повеќе нивоа за интерсекционалноста во давањето социјална помош - Компаративна студија

Еврозум - започна емитувањето на новиот циклус

Започна со емитување новиот циклус на Еврозум! Овој проект е поддржан од Делегацијата на Европската Унија во РМ. Проектот се реализира во партнерство со Институтот за европска политика (ЕПИ) - Скопје. Целиот циклус ќе биде наменет за приближување на процесот на преговори за членство на Македонија во ЕУ кон македонската јавност. Првата емисија ги третира темите поврзани од областа на правосудството

Формирана регионалната мрежа на тинк тенкови (мисловни лаборатории) - "Мислејќи за Европа/Think for Europe (TEN)"

Формирана регионална Мрежа (ТЕН) за унапредување на регионалната соработка во истражувачките процеси за политиките на ЕУ и размена на искуства во процесот на пристапување. Оваа мрежа во овој момент ја сочинуваат три регионални организации: Институт за европска политика (ЕПИ) – Скопје, Центар за европски политики (ЦЕП) – Белград, Институт Алтернатива – Подгорица

Работилница "Учество на граѓанските организации во програмирањето на ИПА 2014-2020"

Имајќи ја предвид важноста на ЕУ фондовите во Македонија, Еко-свест и партнерските организации Аналитика, Фронт 21/42, МЦЕО, ЕПИ, Реактор, Асоцијација Зенит, поддржани од Центар за граѓански комуникации, УСАИД и ФООМ организираат дводневна работилница за граѓанските организации.

ЕПИ партнер во спроведување на проектот "ТВ магазин Еврозум"

Институтот за европска политика (ЕПИ) - Скопје, во својство на пратнер учествува во реализација на проектот "ТВ магазин Еврозум". Проектот е поддржан од Делегацијата на Европската Унија во РМ преку програмата Broadcasting the EU. Проектот започна со имплементација на 15.01.2015 и се очекува да заврши на 15.01.2015.