News

Конференција на ИАИ во Рим за Западниот Балкан: забавено проширување - ризик од регрес

Дискусијата на Конференцијата на ИАИ во РИМ ја изразуваше постојната воздржаност во државите членки за проширувањето со земјите од Западен Балкан. Преовладуваа проценки на учесниците од државите членки дека на државите од регионот ќе им требаат најмалку 10 години пред пристапувањето во ЕУ