• Форум на тинк тенк организации од Полска и Македонија

  Денеска се одржа форум на тинк тенк организации од Македонија и Полска, како дел од работната средба помеѓу МНР на Република Македонија и МНР на Република Полска. Настанот го отворија на министерот за надворешни работи на Република Македонија Н.Е. Никола Димитров и министерот за надворешни работи на Република Полска Н.Е. Јачек Цапутовиц.

  Повеќе >>
 • Колку се ефикасни одредниците на ЕК? - Конференција во Белград

  Завршна конференција на проектот БЕНЧЕР, на која се презентираа резултатите од истражувањата за одредниците на ЕК за Западен Балкан. Споделуваме дел од излагањата на дискусијата.

  Повеќе >>
 • Со Поглавјето 23 се отвори Националната конвенција за Европската Унија

  Денеска се одржа првата средба на работната група за Поглавјето 23, во рамките на Националната конвенција за Европската Унија. Институтот за европска политика ги презентираше наодите од истражувањата и мониторингот на организацијата и на Мрежата 23.

  Повеќе >>
 • Стратегијата на ЕУ за Западниот Балкан: (Не)оправдана еуфорија?

  Европската комисија истакнува 6 иницијативи за зголемен ангажман со сите земји од регионот, кои во голема мера ги систематизираат мноштвото на паралелни процеси започнати во изминатите неколку години, додека проширувањето на ЕУ беше во втор план. Анализираме што носи новата Стратегија на ЕУ за Западен Балкан.

  Повеќе >>
 • Полиција водена од систем на заслуги и на квалификации или партиски интереси? [студија]

  Истражувањето го опфаќа проблемот на селекција, регрутирање и на вработување на полициски службеници и неуспехот на обезбедување систем на унапредување во кариерата заснован на заслуги и квалификации на сите нивоа (стратешко, тактичко и оперативно) во МВР и во полицијата.

  Повеќе >>
 • Граѓаните сметаат дека членството во ЕУ ќе ја подобри демократијата и економијата во Македонија

  ЕПИ денес ги презентираше ставовите на граѓаните од дебатната анкета која се фокусираше на придобивките и предизвиците од пристапувањето на Македонија кон ЕУ. Дел од темите опфатени во анкетата се општите ставови за ЕУ, демократските и економските придобивки и предизвици, како и ставовите на граѓаните околу проблемот со името.

  Повеќе >>
 • Значењето на бугарското претседателството за Република Македонија

  Еден од четирите приоритети на бугарското претседателство со Советот на ЕУ е интеграцијата на Западниот Балкан. Што може да донесе бугарското претседателство за Македонија?

  Повеќе >>
 • Трнливиот пат на земјите од Западен Балкан во интеграцијата во ЕУ: Регионална анализа

  Издадена е регионалната анализа од проектот #BENCHER. Годинешната анализа се фокусира на препораките од ЕК во извештаите на земјите од Западен Балкан за 2015 и 2016 година, анализирајќи го нивото на имплементација во секоја од државите.

  Повеќе >>

Институт за европска политика. Скопје                                ....Истражува, иницира, мобилизира

Повеќе

НајновоПогледај ги сите »

Проекти Сите »

Примената на ПВР врз Законот за судови

Проектот трае од 1.01.2018 до 31.12.2018 и се спроведува во Скопје и трите други апелациони подрачја (Штип, Битола, Гостивар). Финансиската поддршка е 9.991 евра.

Це...
Повеќе...

Одредници за ЕУ реформи – колку се ефикасни? БЕНЧЕР

Цел:

Утврдување на ефикасноста на одредниците за членство во ЕУ на земјите од Западниот Балкан и придонесување кон подобрување на овој механизам ...
Повеќе...

Поттикнување одржлива реинтеграција на Роми повратници во Македонија

Овој проект се надоврзува на проектот „Справување со препреките за излез на Ромите од македонските граници“, кој беше спроведен во соработка со КХАМ од ...
Повеќе...

Следење на владеењето за раст во областа на правдата од Стратегијата за ЈИЕ 2020 (JuDGMeNT)

Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје на 10 јули 2016 година започна да го спроведува проектот „Следење на владеењето за раст во областа на правдата о...
Повеќе...

Изданија Сите »

[студија] Полиција - водена од систем на заслуги и квалификации или партиски интереси?

14.02.2018

Преземи

[краток документ за политики] Полиција - водена од систем на заслуги и квалификации или партиски интереси?

14.02.2018

Преземи

Втор мониторинг извештај за итните реформи во судството

09.02.2018

Преземи

Предизвиците на Ромите повратници во Македонија - извештај

16.01.2018

Преземи

Мрежи

EPI NET

TEN

Мрежа 23

Западнобалканска шесторка

Ресурси

IPA DATA

МЕРЦ