• Што се случуваше во 2017? Ајде да дознаеме!

  Прва дебатна анкета во Македонија на ЕУ интеграции, годишна конференција, поддршка во градење на политики во правосудството и јавната администрација, и уште многу повеќе. ЕПИ ја направи и својата прва надворешна евалуација. Да погледнеме!

  Повеќе >>
 • Трнливиот пат на земјите од Западен Балкан во интеграцијата во ЕУ: Регионална анализа

  Издадена е регионалната анализа од проектот #BENCHER. Годинешната анализа се фокусира на препораките од ЕК во извештаите на земјите од Западен Балкан за 2015 и 2016 година, анализирајќи го нивото на имплементација во секоја од државите.

  Повеќе >>
 • Успешно заврши првата дебатна анкета во Македонија!

  Преку 150 граѓани од целата Македонија заедно дискутираа за евентуалниот развој, позитивни и негативни последици врз демократијата и економијата, доколку Македонија се вклучи во Европската Унија. Учесниците имаа прилика и да ги слушнат мислењата и ставовите на експерти и политичари од целиот спектар, со цел да изградат информирани и непристрансни мислења.

  Повеќе >>
 • Успешно заврши првата дебатна анкета во Македонија!

  Преку 150 граѓани од целата Македонија заедно дискутираа за евентуалниот развој, позитивни и негативни последици врз демократијата и економијата, доколку Македонија се вклучи во Европската Унија. Учесниците имаа прилика и да ги слушнат мислењата и ставовите на експерти и политичари од целиот спектар, со цел да изградат информирани и непристрансни мислења.

  Повеќе >>
 • Успешно заврши првата дебатна анкета во Македонија!

  Преку 150 граѓани од целата Македонија заедно дискутираа за евентуалниот развој, позитивни и негативни последици врз демократијата и економијата, доколку Македонија се вклучи во Европската Унија. Учесниците имаа прилика и да ги слушнат мислењата и ставовите на експерти и политичари од целиот спектар, со цел да изградат информирани и непристрансни мислења.

  Повеќе >>
 • Успешно заврши првата дебатна анкета во Македонија!

  Преку 150 граѓани од целата Македонија заедно дискутираа за евентуалниот развој, позитивни и негативни последици врз демократијата и економијата, доколку Македонија се вклучи во Европската Унија. Учесниците имаа прилика и да ги слушнат мислењата и ставовите на експерти и политичари од целиот спектар, со цел да изградат информирани и непристрансни мислења.

  Повеќе >>

Институт за европска политика. Скопје                                ....Истражува, иницира, мобилизира

Повеќе

НајновоПогледај ги сите »

Проекти Сите »

Одредници за ЕУ реформи – колку се ефикасни? БЕНЧЕР

Цел:

Утврдување на ефикасноста на одредниците за членство во ЕУ на земјите од Западниот Балкан и придонесување кон подобрување на овој механизам ...
Повеќе...

Поттикнување одржлива реинтеграција на Роми повратници во Македонија

Овој проект се надоврзува на проектот „Справување со препреките за излез на Ромите од македонските граници“, кој беше спроведен во соработка со КХАМ од ...
Повеќе...

Следење на владеењето за раст во областа на правдата од Стратегијата за ЈИЕ 2020 (JuDGMeNT)

Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје на 10 јули 2016 година започна да го спроведува проектот „Следење на владеењето за раст во областа на правдата о...
Повеќе...

Национална дебата за ЕУ

Во отсуство на национална дебата за Европската Унија, ЕПИ ќе иницира инклузивен разговор со општествените чинители за процесот на пристапување на Република Ма...
Повеќе...

Изданија Сите »

Предизвиците на Ромите повратници во Македонија - извештај

16.01.2018

Преземи

The Western Balkans' Bumpy quest for EU integration: Infographic_EN [BENCHER]

14.12.2017

Преземи

2016 Macedonia country analysis: From a free fall to a new take-off?_BENCHER

14.12.2017

Преземи

2016 Albania country analysis: Still a "work in progress" case_BENCHER

14.12.2017

Преземи

Мрежи

EPI NET

TEN

Мрежа 23

Западнобалканска шесторка

Ресурси

IPA DATA

МЕРЦ